Squamarina cartilaginea (With.) P. James

zplestilka tlustá

Poměrně velký a nápadný druh rostoucí na vápnitých skalách a půdě. Typický stanovištěm jsou např. teplomilné trávníky s osluněnými výchozy skal. Tento atlantsko-mediteránní lišejník je běžný v teplých oblastech Evropy, kde roste od nížin do hor. Na našem území patří ke xerotermním prvkům a vyskytuje se pouze na jižní Moravě. Hojný je na Pálavě, jinak se jedná o vzácný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Squamarina


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022