Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt

zplestilka gypsová

Zplestilka gypsová roste nejčastěji ve spárách horizontálních vápencových skal. V Evropě má submediteránní charakter rozšíření. Ve střední části kontinentu je častější pouze ve vyšších polohách Alp, jinak se jedná o vzácný druh. Z ČR nejsou žádné recentní údaje. Historicky je uváděna z Hradčanských stěn na Českolipsku (Anders 1936), Kunětické hory (Kalenský 1906) a z okolí Kostelce na Hané (Kovář 1911). Identitu těchto sběrů je však nutné prověřit.

Literatura: Anders J. (1936): Die Flechten Nordböhmens. IV. Nachtrag. – Beihefte zum Botanischen Centralblatt, sect. B, 54: 429–488. Kalenský E. (1906): Lišejníky. – In: Vepřek P. [ed.], Chrudimsko a Nasavrcko. I. díl., Chrudim, p. 207–223. Kovář F. (1911): Lišejníkové poměry na Hané. – In: Podpěra J. [ed.], Květena Hané, p. 276–298.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae SquamarinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024