Squamarina lentigera (Weber) Poelt

zplestilka čočkovitá

Tento nápadný a prakticky nezaměnitelný lišejník je v ČR vázaný na obnažené vápnité půdy nejteplejších oblastí. Podobnou ekologii sdílí také Fulgensia fulgens, se kterou se zpravidla vyskytuje na společných lokalitách. Rozšíření zplestilky čočkovité shrnul Suza (1937 a 1942), který tento druh uvádí z řady lokalit na jižní Moravě, vzácněji pak ze středních Čech a Českého středohoří. Squamarina lentigera během 20. století výrazně ustoupila z důvodu absence vhodného managementu lokalit (např. pastvy) a následného zarůstání obnažených ploch. Recentní údaje o jejím výskytu v ČR pocházejí pouze z CHKO Pálava.

Literatura: Suza J. (1937): Pozoruhodné lišejníky československé xerothermní oblasti I. – Časopis Národního musea 111: 136–156. Suza J. (1942): Česká xerothermní oblast a lišejníky. – Věstník Královské české společnosti nauk 18 (1941): 1–38.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae SquamarinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024