Stereocaulon alpinum Laurer

pevnokmínek horský

Nápadný zástupce rodu s růžově tomentózními nebo ojíněnými pseudopodécii. Typickým substrátem jsou osluněná kyselá půda nebo silikátové kameny. Patří k částečně pionýrským lišejníkům – osídluje raná sukcesní stádia a občasně disturbovaná stanoviště, např. okolí ledovců a řek. Řadí se k arkto-alpinským druhům. Jeho areál je kosmopolitní, ale předběžná molekulární data ukazují na přítomnost více izolovaných fylogenetických linií. Na našem území je vzácný, uváděný z Hrubého Jeseníku, Krkonoš, Jizerských a Krušných hor. Existuje také jeden údaj z nízké nadmořské výšky (430 m) – z odkalovací nádrže na Českobudějovicku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024