Stereocaulon botryosum Ach.

pevnokmínek hroznatý

Pevnokmínek charakteristický od báze větvenými a svazečkovitými pseudopodetii a produkcí kyseliny porphyrilové. Tento arkto-alpinský druh se vyskytuje na silikátových skalách, méně často i půdě na stinnějších a vlhkých lokalitách. Ve střední Evropě patří k vzácnějším lišejníkům. U nás je považován za vyhynulý a jediné jeho údaje pocházejí z 19. století (viz katalog Vězda & Liška 1999). Není ani jisté, zda se tyto údaje skutečně vztahují k druhu S. botryosum v jeho současném pojetí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024