Stereocaulon condensatum Hoffm.

pevnokmínek nahloučený

Drobnější zástupce rodu s vytrvávající primární stélkou, která tvoří krustu na obnažených písčitých půdách, např. na vřesovištích a v reliktních borech. Jedná se o pionýrský druh a vyskytuje se i na antropogenních stanovištích se zpomalenou sukcesí, vzniklých např. po těžbě rudných hornin. V současné době se jedná o vzácný lišejník. Historických údajů z našeho území existuje poměrně velké množství (viz katalog Vězda & Liška 1999), avšak recentně byl zaznamenán pouze v Krušných horách, Slavkovském lese, Podyjí a na Kokořínsku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024