Stereocaulon condensatum Hoffm.

pevnokmínek nahloučený

Drobnější zástupce rodu s vytrvávající primární stélkou, která tvoří krustu na obnažených písčitých půdách, např. na vřesovištích a v reliktních borech. Jedná se o pionýrský druh a vyskytuje se i na antropogenních stanovištích se zpomalenou sukcesí, vzniklých např. po těžbě rudných hornin. V současné době se jedná o vzácný lišejník. Historických údajů z našeho území existuje poměrně velké množství (viz katalog Vězda & Liška 1999), avšak recentně byl zaznamenán pouze v Krušných horách, Slavkovském lese, Podyjí a na Kokořínsku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Stereocaulon


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023