Stereocaulon dactylophyllum Flörke

pevnokmínek rozvětvený

Pevnokmínek typický svými větvenými koraloidními fylokládii a produkcí kyseliny stiktové (Pd+ oranžově). Patří k saxikolním lišejníkům, vyskytujícím se hlavně na silikátových kamenech na přirozených i antropogenních stanovištích. Častý je také na substrátech, které jsou obohaceny kovy. Stereocaulon dactylophyllum je široce rozšířený druh na severní polokouli. Patří mezi naše hojnější zástupce rodu. Těžištěm jeho rozšíření jsou horské a podhorské oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 65, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024