Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold

tenkomázdřík zaoblený

Drobný, šedohnědý až černý cyanolišejník s krátkými cylindrickými laloky, hluboko dřípenými do tenkých korálovitých výběžků, takže stélky mají charakter drobných keříčků. Je vázán na společenstva mechů na vápnitých a bazických silikátových skalách, vápnité půdě a borku stromů. Výskyty na skalách a půdě jsou roztroušeny na několika lokalitách v ČR (Týnčanský kras, Moravský kras, Horažďovicko, hadce u Raškova, Podyjí, Prokopské údolí v Praze, České středohoří). Epifytické výskyty jsou známy především na bázích kmenů a na kořenech starých stromů se subneutrální kůrou (např. jasany, javory kleny), často rostoucích na bazických horninách. Lišejník preferuje světlá stanoviště a v nižších polohách je typický pro skalní lesostepi, světlé doubravy a rozvolněné suťové lesy. Známých epifytických výskytů v nižších polohách je velmi málo (např. údolí Dyje u Bítova, NPR Týřov na Křivoklátsku). Vyskytuje se i v horách (Šumava, Novohradské hory), kde na vhodných stanovištích (např. v karech) vystupuje do výšek nad 1000 metrů.

Exempláře z mechorostů na skalách či půdě na rozdíl od těch epifytických zpravidla tvoří méně kompaktní a více větvené stélky. Mohou tak připomínat např. začínající stélky druhu Polychidium muscicola, který se vzácně může vyskytovat na podobných stanovištích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Leptogium

nejčastější synonyma:Scytinium teretiusculum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024