Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead & al.

kalichovka Hudsonova

Vzácný a nezaměnitelný bazidiolišejník, který roste na mechorostech, humusu, kyselých půdách, rašelině a případně i na tlejícím dřevě či pískovcových skalách. Nejčastěji bývá nacházen v horách na dlouhodobě vlhkých mikrostanovištích v místech přirozeného bezlezí. Na příhodných biotopech (např. permanentně vlhké lokality v zaříznutých údolích, rašeliniště) může sestupovat i do nižších poloh. Jeho rozšíření má cirkumboreálně-montánní charakter. V České republice je poměrně vzácný a uváděný hlavně z vyšších poloh. Recentní údaje pocházejí z Krkonoš, Hrubého Jeseníku, Orlických hor, Českého Švýcarska, Broumovska a Šumavy, z 90. let minulého století rovněž ze Žďárských hor a Rakovnicka (Zmrhalová 1990, Kocourková-Horáková 1998). Starší historické údaje se vztahují také k dalším oblastem (Krušné hory, Jizerské hory, Králický Sněžník, Dokesko a Třeboňsko).

Literatura: Suza J. (1938): Einige wichtige Flechtenarten der Hochmoore im Böhmischen Massiv und in den Westkarpathen. – Věstník Královské České Společnosti Nauk, Praha, 1937/5: 1–33. Zmrhalová M. (1990): Zprávy ze sekce. – Bryonora 5: 6. Kocourková-Horáková J. (1998): Records of new, rare or overlooked lichens from the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 223–239.

taxonomické zařazení:

Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Hygrophoraceae LichenomphaliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024