Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen

tužnatka slizká

Jeden ze tří zástupců českých bazidiolišejníků, který je podle jeho slizovité stélky jen velmi obtížné najít a identifikovat. Plodnice sice tvoří v hojném množství, ale zpravidla jen na podzim. Tento druh je vázaný na měkké tlející dřevo, a to typicky ležících tlustých kmenů. Může se ale vyskytovat i na pařezech. Výrazně preferuje staré a pralesovité lesní porosty, v našich podmínkách především bučiny. Existují ale i údaje z vlhkých hospodářských lesů s dostatkem mrtvého dřeva. Na severní polokouli se jedná o široce rozšířený, avšak vzácnější druh temperátních a boreálních lesů. V ČR se vyskytuje převážně v podhorských a horských oblastech. Doposud byl zaznamenán na Šumavě, Křivoklátsku, v Českém lese, Novohradských horách a Beskydech.

taxonomické zařazení:

Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Clavulinaceae MulticlavulaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 40. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024