Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl.

důlkatec ďubkatý

Nápadný makrolišejník, který se vyskytuje na různých listnatých dřevinách nebo na mechatých skalách a balvanech, odkud pocházejí i jeho poslední populace z našeho území (okolí Třebíče a Velkého Meziříčí). Preferuje světlé a vlhké přirozené lesy. Je extrémně náročný na konstantní vlhkostní stanovištní podmínky a citlivý k znečištění ovzduší i eutrofizaci. Jeho areál má převážně temperátně-suboceanický charakter. Ve střední Evropě je důlkatec ďubkatý nyní velice vzácný a na většině míst vymizel. V ČR vyhynul zřejmě již v první polovině 20. století (poslední exsikátové doklady byly sbírány v roce 1929), a to zřejmě v důsledku zvyšování emisí oxidu siřičitého, intenzifikace hospodaření v krajině a možná i změny celkových klimatických podmínek. I v minulosti byl uváděn jen zřídka z omezeného množství lokalit ve středních a vyšších polohách.

Literatura: Suza J. (1934): Ozeanische Züge in der epiphytischen Flechtenflora der Ostenkarpathen (ČSR), bzw. Mitteleuropas. – Věstník Královské české společnosti nauk 1933/9: 1–43. Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Lobariaceae Lobarina

nejčastější synonyma:Lobaria scrobiculata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024