Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

důlkatec plicní

Aktuálně velmi vzácný epifytický makrolišejník, uváděný převážně ze starých lesních porostů, kde upřednostňuje mechatou borku starých listnáčů, především buku, javoru klenu a mléče. V Evropě je rozšířen hlavně v (sub)oceánických oblastech a vlhčích pohořích. Větší množství lokalit v ČR je nyní známo ze Šumavy, jednotlivé údaje pocházejí z Českého lesa, Novohradských hor, Králického Sněžníku a Beskyd. V minulosti byl rozšířen ve většině horských a podhorských oblastí, odkud ustoupil především kvůli znečištění ovzduší v druhé polovině 20. století a intenzifikaci lesního hospodaření. Z hlediska ochrany přírody se v ČR se jedná o vlajkový druh, který se aktuálně vyskytuje jen na přírodovědně cenných lokalitách, kde je zároveň vysoká druhová diverzita epifytických lišejníků.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts. for the biodiversity of lichens in the Czech Republic [Význam Šumavy pro biodiverzitu lišejníků v České republice]. – Silva Gabreta 1: 71–81. Palice Z. (2017): Lichen biota of the Czech Republic. – In: Chytrý M. et al. (eds), Flora and Vegetation of the Czech Republic. Plant and Vegetation 14: 177–192, Springer, Cham.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Lobariaceae LobariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 106, z toho ověřených 98. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024