Scytinium turgidum (Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík

Taxonomicky problematický druh s drobnou, zvrásnělou, často izidiózní stélkou s dobře vyvinutou kůrou. Roste převážně na vápnitých skalních substrátech včetně zídek. Někdy může přecházet i na půdu. Jeho rozšíření je poměrně málo známé. Rozpoznávaný a uváděný je spíše lokálně. V ČR byl publikován z několika převážně krasových oblastí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium turgidum

Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024