Ricasolia amplissima (Scop.) De Not.

důlkatec prostranný

Důlkatec prostranný patří k vůbec nejvzácnějším makrolišejníkům ČR. Jeho výskyt je aktuálně známý pouze z několika exemplářů javoru klenu v okolí Modravy na Šumavě. Roste na borce starších listnatých dřevin, primárně na osvětlených místech, jako jsou řídké lesy nebo i jednotlivé exempláře stromů. Je velmi náročný na vlhkost, stabilní mikroklima, extrémně citlivý ke kyselým dešťům i eutrofizaci. Netoleruje intenzivní lesní hospodaření. V Evropě má suboceanické rozšíření – hojný je v nejvlhčích částech kolem Atlantiku, vzácně se vyskytuje v různých vlhčích evropských pohořích. Ve střední Evropě je aktuálně velmi vzácný. V ČR je historicky uváděn z více míst na Šumavě, avšak většina lokalit v současné době již neexistuje. V publikacích bývá někdy zvlášť rozlišován jeho sinicový morfotyp bez zelené řasy (pouze se sinicí) pod jménem Dendriscocaulon umhausense.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts. for the biodiversity of lichens in the Czech Republic [Význam Šumavy pro biodiverzitu lišejníků v České republice]. – Silva Gabreta 1: 71–81.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Lobariaceae Ricasolia

nejčastější synonyma:Lobaria amplissima

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024