Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.

laločník sazový

Tento cyanolišejník roste na listnatých dřevinách, často na mechatých kmenech a větvích, ale vzácněji také na mechatých skalách. Upřednostňuje staré stromy. Je extrémně citlivý ke kyselým dešťům, eutrofizaci a k intenzivnímu lesnímu hospodaření. Jeho areál je subkosmopolitní. Výrazně preferuje oceanické oblasti s dostatkem srážek a minimálním znečištěním ovzduší. Ve střední Evropě je aktuálně velmi vzácný a jeho lokality se vesměs soustřeďují na staré lesní porosty v horských oblastech. V ČR je nyní považován za vyhynulý druh. Ještě v roce 2005 byl zaznamenán na pahýlu javoru klenu u Modravy na Šumavě, který později podlehl zkáze. Jiná lokalita zatím objevena nebyla. Historicky byl uváděn ještě z několika dalších lokalit v jižní části ČR, ale tyto záznamy jsou zpravidla 100 a více let staré.

Herbářové doklady z ČR by měly být revidovány. Pravděpodobně budou patřit nedávno odlišenému taxonu Sticta fuliginoides (Magain & Sérusiaux 2015), nejrozšířenějšímu zástupci z tohoto okruhu v Evropě, který je jako jediný uváděný i z vnitrozemí subkontinentu. Tento druh je rozpoznatelný především přítomností papilnatých cyfel na spodní straně stélky.

Literatura: Magain N. & Sérusiaux E. (2015): Dismantling the treasured flagship lichen Sticta fuliginosa (Peltigerales) into four species in Western Europe. – Mycological Progress 14: 1–33.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Lobariaceae StictaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024