Loxospora cismonica (Beltr.) Hafellner

krevnatec

Tento celoevropsky vzácný lišejník je vázaný na staré humidní lesní porosty v horských oblastech střední a východní Evropy, kde preferuje borku mladších jedlí. V západní a severní Evropě druh není vůbec známý. Z ČR existuje jediný historický údaj z Plechého (Plekenstein) na Šumavě, kde rostl na kůře smrku (Hilitzer 1924). Subrecentně byl druh zaznamenán v bavorské části Šumavy (Printzen et al. 2002) na kůře buku v karu Roklanského jezera (Rachelsee). V roce 2020 byl nalezen i na české straně Šumavy, a to v jedlovém lese v PR Čertova stráň na jižním svahu nad Boubínským potokem (Vondrák, nepubl.).

Literatura: Hilitzer A. (1924): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. – Acta Botanica Bohemica 3: 3–15. Printzen C., Halda J., Palice Z. & Tønsberg T. (2002): New and interesting lichen records from old-growth forest stands in the German National Park Bayerischer Wald. – Nova Hedwigia 74: 25–49.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Sarrameanaceae LoxosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024