Loxospora chloropolia (Erichsen) Ptach-Styn, Guzow-Krzem., Tønsberg & Kukwa

krevnatec

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Sarrameanaceae Loxospora

nejčastější synonyma:Pertusaria chloropolia

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024