Macentina abscondita Coppins & Vězda

bradavnice zahalená

Velice drobný efemérní lišejník s nenápadnou stélkou, tvořenou rozptýlenými drobnými goniocystami (připomínajícími volně žijící řasy nebo sorédie) a drobnými světlými poloprůhlednými peritécii (0,05–0,1 mm v průměru) s oranžovým nádechem. Jedná se o lišejník s širokou substrátovou ekologií. Roste zejména na borce a na dřevu, ale také na tvrdohoubách a choroších a malých, prachem obohacených kamenech (Palice 1999). Nejčastěji bývá nacházen na borce bezů. Na příhodných, vlhčích a zastíněných stanovištích se může vyskytovat poměrně obecně na zvětralé borce a dřevu odumírajících či již odumřelých stromů. Může růst i na mladších dřevinách s přirozeně vyšším pH borky (např. jilmy, javory mléče apod.). V Evropě patří k hojným, avšak přehlíženým lišejníkům. Na našem území se vyskytuje v různých, vesměs lesních biotopech, a to na většině území s výjimkou nejvyšších poloh.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Macentina

nejčastější synonyma:Psoroglaena abscondita

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 132, z toho ověřených 98. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024