Macentina dictyospora Orange

bradavnice síťovýtrusá

Drobný lišejník s jemně granulózní stélkou a světlými, béžovými až okrovými peritécii. Má velmi zajímavou ekologii – vyskytuje se jednak na zvětralé borce či dřevě, a to typicky v přirozených listnatých a smíšených lesích, ale bývá nalézán i jako součást mikrobiálních krust porůstajících dlouhodobě obnažené půdy na antropogenních stanovištích (např. na haldách a odkalištích). Podobnou ekologii mají i lišejníky, např. Agonimia allobata nebo Sarcosagium campestre. Druh byl popsán relativně nedávno a z ČR jej poprvé publikoval Palice (1999) z řady lokalit, především z přirozených šumavských lesů. V současné době je známo množství výskytů od nížin do hor jak v přirozených lesích, tak i na půdních krustách na polopřirozených i ryze antropogenních stanovištích.

Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Macentina

nejčastější synonyma:Psoroglaena dictyospora

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 59, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024