Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell

terčovka játrová

Terčovka játrová je arkto-alpinským druhem s cirkumpolárním rozšířením. Roste na silikátových kamenech a skalách v horách s optimem výskytu nad hranicí lesa. V České republice ji najdeme roztroušeně v nejvyšších horských oblastech, např. na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších, Hrubém Jeseníku a mimo ně také v Adršpašsko-teplických skalách.

Druh je možné zaměnit za velmi podobnou Cetrariella commixta, od které se liší černou spodní stranou laloků a obsahem kyseliny stiktové a norstiktové ve dřeni, a tedy její K+ žlutou reakcí. V minulosti byly na našem území tyto taxony pojímány různě. V katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) jsou údaje pod jmény Parmelia fahluensis a Cetraria fahluensis paušálně řazeny do synonymiky druhu M. hepatizon (resp. Cetraria hepatizon), ačkoli se část údajů týká druhu C. commixta (viz např. Černohorský et al. 1956, Peksa 2008).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. − ČSAV, Praha. Peksa O. [ed.] (2008): Zajímavé lichenologické nálezy IV. (Parmeliaceae). – Bryonora 42: 30–37.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanelia

nejčastější synonyma:Cetraria hepatizon

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 52, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024