Melanelia stygia (L.) Essl.

terčovka smoločerná

Charakteristický arkto-alpinský druh osluněných silikátových skal a sutí s cirkumpolárním rozšířením, který je nápadný krátce čárkovitými pseudocyfelami na plochách laloků. U nás ho najdeme jak v nejvyšších polohách hor nad hranicí lesa (např. v Krkonoších a Hrubém Jeseníku), tak i pod hranicí lesa v nižších horách a podhůřích na vhodných skalnatých stanovištích. Častý je např. na sutích v Brdech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae MelaneliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 108, z toho ověřených 77. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024