Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco & al.

terčovka lesklá

Převážně saxikolní druh, vzácněji rostoucí také na borce a dřevě stromů. V Evropě je široce rozšířen od Středomoří po Skandinávii. Roste na silikátových, většinou výslunných skalách a kamenech od nižších poloh do hor. Tento taxon byl dříve pojímán šířeji a zahrnoval také dnes odlišovaný, převážně epifytický druh M. glabratula. Liší se od něj kromě ekologie také tmavší a hnědší stélkou, poněkud užším okrajem laloků bez izidií a užšími laloky celkově. Údaje z našeho území proto vyžadují revizi.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanelixia

nejčastější synonyma:Melanelia fuliginosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 181, z toho ověřených 146. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024