Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco & al.

terčovka lysá

Jediný náš zástupce rodu Melanelixia, který je plodný a netvořící soredie či izidie. Odborné i české druhové jméno „lysá“ je poněkud zavádějící, jelikož mladé laloky a okraje apotécií jsou u tohoto druhu pokryté jemnými světlými chloupky, které jsou viditelné pod lupou.

U nás je poměrně vzácný, jelikož se jedná o teplomilnější druh terčovky, zasahující k nám z jižní Evropy především skrze Karpaty. Proto ho najdeme na Moravě roztroušeně, ale v Čechách téměř chybí. Roste většinou na listnatých stromech (převážně dubech, jasanech a javorech), a to jak na solitérech, tak ve světlých zachovalých lesích od nižších poloh do hor. Podobnou ekologii má např. i terčovka Pleurosticta acetabulum.

Teoreticky není na našem území vyloučený výskyt kryptického druhu M. epilosa, který je znám ze západní Asie, Kavkazu a Španělska (Leavitt et al. 2016).

Literatura: Leavitt S. D., Esslinger T. L., Divakar P. K., Crespo A. & Lumbsch H. T. (2016): Hidden diversity before our eyes: Delimiting and describing cryptic lichen-forming fungal species in camouflage lichens (Parmeliaceae, Ascomycota). – Fungal Biology 120: 1374–1391.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanelixia

nejčastější synonyma:Melanelia glabra

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024