Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup

terčovka hladká

Terčovka hladká je v Evropě i u nás běžným, převážně epifytickým, velice vzácně lignikolním a saxikolním druhem s širokou ekologickou amplitudou. Najdeme ji v lesích i na solitérních stromech od nížin do hor. Roste spíše na kmenech než na větvích listnatých stromů, nejčastěji buků, klenů, jasanů, dubů a habrů. Dříve byla odlišována jako varieta či poddruh druhu M. fuliginosa nebo nebyla rozlišována vůbec. Od zmíněného taxonu se kromě ekologie liší také zelenější stélkou, nepatrně širším okrajem laloků bez izidií a celkově poněkud širšími laloky.

Literatura: Arup U. & Sandler Berlin E. (2011): A taxonomic study of Melanelixia fuliginosa in Europe. – Lichenologist 43: 89–97.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanelixia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1490, z toho ověřených 923. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024