Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco & al.

terčovka bradavčitá

Terčovka bradavčitá je charakteristická sorály na ploše a okrajích laloků a bíle ojíněnými, jemně chlupatými okraji laloků. Roste typicky na kmenech starších listnatých stromů ve světlých lesích, alejích či jinde v otevřené kulturní krajině, hlavně na jasanech, klenech, dubech a mléčích. Vyhýbá se však silně eutrofizovaným stanovištím. Vzácně ji najdeme také na mechatých bazických skalách. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh s boreálním, temperátním až mediteránním rozšířením s kontinentálními tendencemi. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně po celém území od pahorkatin do hor. V oblastech v minulosti nejvíce zasažených kyselými dešti dosud chybí (např. severní Čechy).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanelixia

nejčastější synonyma:Melanelia subargentifera

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 94, z toho ověřených 90. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024