Micarea anterior (Nyl.) Hedl.

třpytka blízká

Vzácný boreální mikrolišejník s charakteristickou ekologií: typicky roste na relativně suchém a tlejícím dřevě pahýlu, pařezů, ale i ležících kmenů, většinou jehličnanů na vlhčích mikrostanovištích. Vzácně může přecházet také na kůru na bázích stromů. U nás byl zatím dokladován pouze z necelé desítky lokalit. Většina nálezů pochází z vlhkých jehličnatých lesů na Šumavě, zejména pak z horských a podmáčených smrčin.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024