Micarea botryoides (Nyl.) Coppins

třpytka květáková

Široce rozšířený mikrolišejník, rostoucí nejčastěji na kyselých skalách a odumírajících mechorostech na nich. Hojně přechází také na kůru (obvykle na báze jehličnanů), vyčnívající kořeny či dřevo. Patří k nejvíce tolerantním lišejníkům vůči zastínění vůbec a může růst i v místech, kde již nerostou ani stín-tolerující zástupci rodu Lepraria. Lišejník je také tolerantní vůči intenzivnímu lesnímu hospodaření a vyskytuje se i ve stinných typech kulturních lesů. Na vlhkých a velmi stinných mikrostanovištích může lokálně patřit k dominantním druhům lišejníků. Velmi rozšířený je např. v severočeských pískovcových městech, ale častý je také ve všech našich pohořích. V nižších polohách upřednostňuje zalesněná údolí.

Druh je nacházen většinou jen v pyknidiálním stádiu bez apotécií. Epifytické a mnohé lignikolní formy tohoto taxonu se morfologicky mírně liší od typických saxikolních populací. Dle našich velmi předběžných výsledků se jedná o dosud nepopsaný či alespoň nerozlišovaný ta­xon.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 300, z toho ověřených 223. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024