Micarea botryoides (Nyl.) Coppins

třpytka květáková

Široce rozšířený mikrolišejník, rostoucí nejčastěji na kyselých skalách a odumírajících mechorostech na nich. Hojně přechází také na kůru (obvykle na báze jehličnanů), vyčnívající kořeny či dřevo. Patří k nejvíce tolerantním lišejníkům vůči zastínění vůbec a může růst i v místech, kde již nerostou ani stín-tolerující zástupci rodu Lepraria. Lišejník je také tolerantní vůči intenzivnímu lesnímu hospodaření a vyskytuje se i ve stinných typech kulturních lesů. Na vlhkých a velmi stinných mikrostanovištích může lokálně patřit k dominantním druhům lišejníků. Velmi rozšířený je např. v severočeských pískovcových městech, ale častý je také ve všech našich pohořích. V nižších polohách upřednostňuje zalesněná údolí.

Druh je nacházen většinou jen v pyknidiálním stádiu bez apotécií. Mnohé epifytické a některé lignikolní formy tohoto taxonu se morfologicky mírně liší od typických saxikolních populací. Není vyloučené, že se jedná o zatím nepopsaný taxon, ale může to být pouze součást vnitrodruhové variability a ekologická adaptace.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 254, z toho ověřených 209. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021