Micarea byssacea (Th. Fr.) Czarnota, Guzow-Krzemińska & Coppins

třpytka

Méně známý taxon ze skupiny Micarea micrococca s pigmentovanými adnátními („knoflíkovitými“) apotécii. Nejčastěji porůstá kyselou borku dřevin (typicky buků), vzácněji tlející dřevo ve vlhkých a stinných typech lesa včetně mladých hospodářských smrkových i bukových monokultur. Jeho statut a rozšíření u nás jsou však nedostatečně známé a v budoucnu bude potřeba tuto problematiku studovat. Některé údaje se mohou vztahovat k podobnému taxonu M. czarnotae, který od nás zatím není spolehlivě doložen.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 102, z toho ověřených 94. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022