Micarea byssacea (Th. Fr.) Czarnota, Guzow-Krzemińska & Coppins

třpytka

Poměrně nápadný taxon ze skupiny M. micrococca s pigmentovanými adnátními („knoflíkovitými“, okraj je jakoby mizející) apotécii a relativně silnou, tmavě zelenou stélkou. Nejčastěji porůstá kyselou borku dřevin (typicky buků), vzácněji tlející dřevo ve vlhkých a stinných typech lesa včetně mladých hospodářských smrkových i bukových monokultur. Jeho rozšíření a hojnost u nás jsou nedostatečně známé, ale zřejmě se jedná o běžný druh. Některé údaje se mohou vztahovat k podobnému taxonu M. czarnotae. Naopak v minulosti byla M. byssacea uváděna např. pod jménem M. prasina.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 117, z toho ověřených 109. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024