Micarea cinerea (Schaer.) Hedl.

třpytka šedá

Vzácný mikrolišejník, vzhledově i ekologicky podobný běžnému druhu M. peliocarpa, od něhož ho lze spolehlivě poznat jen na základě mikroskopických znaků. Má suboceánický charakter rozšíření a u nás je svým výskytem vázaný na stabilně vlhčí oblasti, kde preferuje vlhká údolí a pralesovité porosty. Historicky je dokumentován z dnešního území ČR pouze ze dvou lokalit. První pochází z oblasti nejstarší krkonošské rezervace „Gehänge“ (= Strmá stráň v Labském dole), která je jednou ze tří typových lokalit taxonu Biatora delicatula Körb. (Körber 1853, Koerber 1855), považovaného za pozdější synonymum druhu M. cinerea. Zde třpytka šedá obrůstala kořenové náběhy starých smrků. Druhý údaj pochází z pískovcových skal na Českolipsku v oblasti mezi Sosnovou a Okřešicemi, kde druh na mechorostech sbíral v r. 1926 J. Anders. Tento doklad až po letech určil a vydal v exsikátu A. Vězda (Lich. Sel. Exs. n. 1087: Vězda 1972; Coppins 1983). Aktuálně existuje pouze několik recentních záznamů z pralesovitých rezervací na Šumavě (Boubínský prales, Zátoňská hora, Bílá strž) a v Novohradských horách (Žofínský prales). I přes svou relativní vzácnost se jedná o druh substrátově nevyhraněný (dřevo, kůra, kořeny, mechorosty, skály). Horská forma tenuispora, popsaná z Alp a známá pouze jako pyknidiální stádium rostoucí na zemi ve vysokých horách, od nás doposud nebyla dokumentována.

Literatura: Coppins B. J. (1983): A taxonomic study of the lichen genus Micarea in Europe. – Bulletin of the British Museum for Natural History 11: 17–214. Körber G. G. [recte G. W.] (1853): Sertum Sudeticum, continens novas Lichenum species. – Denkschrift der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, Breslau, 1853: 231–238. Koerber G. W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau. Vězda A. (1972): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. XLIV. (no. 1076−1100). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024