Micarea confusa Coppins & van den Boom

třpytka

Málo známý terikolní druh ze skupiny M. denigrata, popsaný z antropogenních lokalit v industriálních oblastech západní Evropy, který je vázaný na substráty bohaté na těžké kovy. V ČR byl zaznamenán na dvou přirozených lokalitách s výskytem minerálně bohatých hornin ve vyšších polohách Krkonoš (na humusu a mechorostech ve spárách kamenů/skal), kde v blízkém okolí historicky docházelo k důlní činnosti (kar Velkého Kotle, Krakonošova rukavice na úbočí Sněžky nad údolím Rudného potoka).

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024