Micarea contexta Hedl.

třpytka splynutá

Vzácný, možná díky své drobnosti zčásti přehlížený druh horských lesů boreálního charakteru (např. horské smrčiny, rašelinné bory). Lišejník je nejčastěji nacházen na tlejícím dřevu jehličnanů, obvykle ve společnosti jiných zástupců rodu Micarea. U nás byl dosud zaznamenán na méně než 10 lokalitách na Šumavě, v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023