Micarea perparvula (Nyl.) Coppins & Printzen

třpytka

Nenápadný zástupce rodu s víceméně zanořenou stélkou, tmavě hnědými až černými apotecii do 0,2 mm v průměru, která obsahují jednoduché či vzácněji dvoubuněčné askospory o velikosti 7–10 × 3–4 µm. Coppins (2008) uvádí také přítomnost pigmentu „sedifolia-grey“ ve stélce, stěnách pyknid a v menší koncentraci rovněž v hymeniu. Od běžného druhu M. misella s chybějícími stopkatými pyknidami se tento druh pozná díky výrazně ohraničenému epihymeniu s hnědým, v KOH rozpustným „elachista-brown“ pigmentem. Tento pigment z našich zástupců tvoří jen M. elachista, která je však habituálně i mikroskopicky odlišná.

Tento lišejník byl doposud zaznamenán jen v několika málo evropských zemích a v Severní Americe. Roste na dřevě jehličnanů i listnáčů. Zřejmě se jedná o vzácnější a zároveň přehlížený druh. V ČR byl spolehlivě doložen z Brd, ale existují i další sběry, které s největší pravděpodobností náleží tomuto lišejníku.

Literatura: Printzen C. (1995): Die Flechtegattung Biatora in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 60: 1–275. Coppins B. J. (2008): Micarea perparvula in North America. – Opuscula Philolichenum 5: 23–24.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024