Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant.

třpytka černomodrá

Poměrně běžný a velmi variabilní lišejník s širokou ekologickou amplitudou. Okupuje širokou škálu anorganických i organických substrátů na vlhčích a stinných stanovištích, obvykle ve vlhčích typech lesů. Nejvíce údajů od nás pochází z vyšších poloh. V nižších polohách preferuje údolí a inverzní rokle. V ČR se jedná o široce rozšířený druh, který ale prakticky chybí v intenzivně obhospodařovaných oblastech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 323, z toho ověřených 211. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024