Micarea polycarpella (Erichsen) Coppins & Palice

třpytka mnohoplodá

Subkosmopolitně rozšířený pionýrský lišejník porůstající drobné kyselé kameny či ležící kousky tvrdého dřeva impregnovaného minerálními částečkami. Nejčastěji bývá nacházen na lokalitách antropogenního charakteru (odkaliště, lomy, pískovny, kolejiště, břehy cest). Přirozeně se vyskytuje např. na kamenech v náplavech vodních toků. Lišejník je u nás široce rozšířený, ale v posledních dvou desetiletích jsou jeho nálezy ojedinělé.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024