Micarea prasina Fr.

třpytka trávozelená

Tento často pouze spoře plodící druh tvořící extenzivní stélky na silně tlejícím dřevě zejména jehličnanů (smrk, jedle) ve vlhčích typech lesa. V pralesovitých porostech může přecházet i na kůru bazálních partií stromů. Ještě v nedávné době sloužil a zčásti stále slouží jako odpadkový koš pro zástupce roku Micarea s jemně zrnitou stélkou obsahující mikareovou, případně i methoxymikareovou kyselinu, a tvořící bledé až tmavě šedé (barva odvislá od koncentrace pigmentu Sedifolia-grey) plodnice obsahující drobné 1(−2) buněčné askospóry. V úzkém pojetí se však jedná o vzácnější taxon, preferující vlhčí, zejména horské lesy pralesovitého charakteru nebo hospodářské lesy první generace po pralesu s dostatkem dřevní hmoty. Většinu publikovaných údajů z ČR bude nutné revidovat. Formy s hodně tmavými plodnicemi mohou náležet taxonu M. melanobola, který sice v seznamu lišejníků ČR nefiguruje, ale byl již od nás s určitou nejistotou v determinaci publikován z pralesovitých porostů v oblasti Špičáku u Třeště (Servít 1910, jako Lecidea melanobola v diskusi pod taxonem Catillaria prasina var. laeta, s kterým byl asociován na kůře starých smrků).

Literatura: Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii Moravy. − Zprávy Kommisse pro Přírodovědecké Prozkoumání Moravy, oddělení botanické, Brno, 6: 1−83.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 128, z toho ověřených 126. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024