Micarea prasina agg.

třpytka

V rámci tohoto atlasu zahrnuje tento agregát skupiny druhy s mikareovou kyselinou, tj. M. fallax, M. flavoleprosa, M. herbarum (výjimka bez sekundárních metabolitů), M. melanobola, M. meridionalis, M. nowakii, M. prasina a M. soralifera. Determinace většiny zástupců je velice obtížná a patří k taxonomicky vůbec nejobtížnějším skupinám středoevropských lišejníků. Některé druhy navíc doposud nejsou ani formálně popsané. Ke věrohodnému určení je vhodné využívat molekulární metody.

Literatura: Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. – Mycologia 111: 574–592.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 160, z toho ověřených 156. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024