Micarea prasina agg.

Pro účely tohoto atlasu zahrnuje tento široký agregát skupiny taxonů M. byssacea, M. micrococca, M. prasina a M. pusilla. Determinace většiny zástupců je velice obtížná a patří k taxonomicky vůbec nejobtížnějším skupinám středoevropských lišejníků. Některé druhy navíc doposud nejsou ani formálně popsané. Ke věrohodnému určení je vhodné využívat molekulární metody.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 104, z toho ověřených 100. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022