Micarea pseudomicrococca Launis & Myllys

třpytka

Mikrolišejník velmi podobný příbuznému druhu M. micrococca, od něhož se liší olivově zelenou stélkou a užšími askosporami. Roste na borce a dřevě různých stromů. Jedná se o recentně popsaný a prozatím málo známý druh. Exempláře morfologicky a anatomicky odpovídající tomuto taxonu byly nalezeny i v ČR.

Literatura: Launis A., Pykälä, J., Boom Van den P., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Four new epiphytic species in the Micarea prasina group from Europe. – Lichenologist 51: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024