Micarea pusilla Launis, Malíček & Myllys

třpytka

Nedávno popsaný, velmi drobný pionýrský taxon, podobný zástupcům skupiny M. micrococca agg. Jedná se o častý druh jak v hospodářských, tak i v pralesovitých lesích. Roste dokonce i v městských parcích jako pionýr na pomalu tlejícím tvrdém dřevu jehličnanů i listnáčů, např. ve společnosti jiných epixylů (např. Absconditella lignicola) iniciálních sukcesních stadií. Často ho lze najít na řezných plochách pařezů nebo dřevu bezkorých větviček. Snadno může být zaměněn za juvenilní stádia jiných zástupců z taxonomicky obtížného okruhu M. micrococca agg. a bledé formy druhu M. fallax, s kterým sdílí velmi podobné ekologické preference.

Literatura: Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. – Mycologia 111: 574–592.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 85, z toho ověřených 83. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024