Micarea pycnidiophora Coppins & P. James

třpytka

Vzácný, ale možná i částečně přehlížený suboceanický lišejník, rostoucí epifyticky (buk, javor klen, smrk) na stále vlhkých mikrostanovištích v zařízlých údolích horních vodních toků. Z ČR je znám pouze v pyknidiálním stadiu bez apotécií z Českého Švýcarska a ze západní Šumavy.

Literatura: Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Peksa O., Svoboda D. & Kučerová L. (2007): The lichen flora of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R.B. (eds), Sandstone Landscapes, p. 200–204, Academia, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021