Micarea soralifera Guzow-Krzemińska, Czarnota, Łubek & Kukwa

třpytka sorálonosná

Nedávno popsaný sorediózní zástupce z okruhu M. prasina s namodrale zelenými, ohraničenými sorály. Jedná se o charakteristický lesní druh především pralesovitých porostů s dostatkem dřevní hmoty, ale výjimečný není výskyt ani ve vlhkých hospodářských lesích. Nejčastějším substrátem je ležící tlející dřevo listnatých i jehličnatých dřevin, případně i bazální partie pahýlů a pařezy. Na vhodných biotopech roste i jako epifyt: obvykle na kůře na bázích stromů a kořenových nábězích. V České republice patří k relativně hojným, většinou však nerozpoznávaným druhům, a to kvůli snadné zaměnitelnosti za některé jiné sorediózní lišejníky, jakými jsou např. zástupci rodu Trapeliopsis i další sorediózní zástupci rodu Micarea.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 135, z toho ověřených 130. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024