Micarea submilliaria (Nyl.) Coppins

třpytka

Vzácný horský lišejník, porůstající mechorosty a podobný druhu M. leprosula. Z našeho území byl popsán pod jménem Micarea subleprosula od Mumlavského vodopádu v Krkonoších, jediné známé lokality tohoto druhu v ČR. Nověji jeho výskyt nebyl ověřen.

Literatura: Vězda A. (1961): Lichenes novi vel rariores Sudetorum occidentalium. – Preslia 33: 365–368.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea

nejčastější synonyma:Micarea subleprosula
ohrožení:RE – vyhynulý

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021