Micarea subviridescens (Nyl.) Hedl.

třpytka zelenavá

Většinou sterilní lišejník ze skupiny Micarea prasina agg., trochu připomínající zástupce rodu Lepraria, avšak s výrazně tmavozeleným nádechem. Na rozdíl od jiných příbuzných druhů poměrně často okupuje i anorganické substráty. Obvykle porůstá minerální zem, humus a detritus ve spárách zastíněných kyselých skalek, ale také přímo skalní substrát. Může přecházet i na odumírající mechorosty a vyčnívající suché zastíněné kořeny. Lišejník je spolehlivě poznatelný díky přítomnosti prasinové kyseliny, která je pro tento druh specifická. Od nás je známý většinou ve sterilním stavu ze Šumavy, Předšumaví, Blanského lesa, Kokořínska a hadců z okolí Želivky.

Literatura: van den Boom P. P. G. & Palice Z. (2006): Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic. – Czech Mycology 58: 105–116.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024