Micarea synotheoides (Nyl.) Coppins

třpytka

Dva doposud publikované údaje z České republiky (Czarnota 2007, Malíček & Palice 2013) se velice podobají druhu M. globulosella, pouze u nich nebyla detekována gyroforová kyselina (negativní bodová C reakce a negativní výsledky TLC). Je ale možné, že se tato substance může u druhu M. globulosella ve skutečnosti vyskytovat jen ve stopovém množství. Proto bude potřeba tuto problematiku v budoucnu ještě dále řešit a není vyloučené, že se pravá M. synotheoides na území ČR nevyskytuje.

Literatura: Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024