Micarea tomentosa Czarnota & Coppins

třpytka plstnatá

Vzácný lignikolní druh, rostoucí na tlejícím dřevu a podobný taxonu M. hedlundii. Také tvoří stopkaté pyknidy, které jsou však šedě ojíněné a stélka je jemněji zrnitá a světleji zelená. Ekologie a rozšíření v ČR jsou zatím nedostatečně známé. Byl zaznamenán v hustě zalesněných oblastech v porostech přirozeného i kulturního charakteru. Může porůstat dřevo jehličnanů i listnáčů. Zatím byl od nás spolehlivě doložen z Českého lesa, Křivoklátska, Třeboňska a NP Podyjí.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024