Montanelia sorediata (Ach.) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.

terčovka sorediózní

Saxikolní terčovka, velmi podobná druhu M. disjuncta, od kterého se liší sorály na koncích sekundárních laloků, chybějícími pseudocyfelami a matnou stélkou. Vyhledává víceméně exponované plochy silikátových či vulkanických skal a kamenů. Jedná se o cirkumboreální druh rostoucí v chladnějších oblastech Evropy. Údaje z našeho území pod tímto jménem vyžadují revizi, jelikož dříve často nebyl rozlišován podobný druh M. disjuncta. Recentní nálezy ukazují, že se terčovka sorediózní na vhodných stanovištích vyskytuje roztroušeně na většině území od pahorkatin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Montanelia

nejčastější synonyma:Melanelia sorediata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 43, z toho ověřených 41. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024