Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok.

pukléřka složená

Vzácný, epifytický, méně často epixylický druh pukléřky, charakteristický žlutavou až žlutozelenou svrchní stranou laloků, okrajovými sorály a světlou spodní stranou s pseudocyfelami. Roste na kyselé borce jehličnatých i listnatých stromů, především v zachovalých horských lesích. V posledních letech je rovněž znám také jako úspěšný (re)kolonizátor a můžeme ho najít i v běžné kulturní krajině, nejčastěji v modřínových výsadbách a porostech trnek a hlohů. V České republice se v minulosti vyskytoval velmi vzácně. Do konce minulého století byl od znám pouze ze čtyř nálezů z Domažlicka, Rakovnicka, Železných hor a ze Šumavy. Od roku 2009 začalo údajů přibývat a v současné době byl již zaznamenán z alespoň 15 lokalit v jižních a západních Čechách. Většinou se však jedná o jednotlivé stélky. Celkový areál je cirkumboreální zahrnující širokou temperátní zónu Eurasie a Severní Ameriky s izolovanými výskyty na severu Jižní Ameriky. V Evropě se přirozený výskyt koncentruje do oblasti Alp a východních Karpat.

Literatura: Steinová J., Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. – Bryonora 51: 1–14. Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017): Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60: 46–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Nephromopsis

nejčastější synonyma:Cetraria laureri

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024