Parmelia barrenoae Divakar, M.C. Molina & A. Crespo

terčovka

Tento druh byl poměrně nedávno odštěpen od P. sulcata na základě několika morfologických znaků a DNA. Znalosti o jeho rozšíření v Evropě jsou dosud kusé, jelikož nebývá rozlišován. Častý je např. na Iberském poloostrově, odkud byl popsán. Podobně jako P. sulcata roste převážně na kůře listnatých a jehličnatých stromů na otevřených světlých stanovištích. Vzácně byl také zaznamenán výskyt na skalách. O jeho ekologii a rozšíření v ČR toho zatím moc nevíme. Je znám pouze z několika ojedinělých nálezů (Šumava, Rokycansko, Třebíčsko). Vzhledem ke značné podobnosti s variabilní P. sulcata může být v terénu snadno přehlédnut.

Literatura: Šoun J., Vondrák J. & Bouda F. (2015): Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. – Bryonora 56: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024