Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb.

houboplodka horská

Sorediózní forma druhu M. affinis, charakteristická žlutými sorály s kyselinou usnovou. Z důvodu odlišné morfologie a strategii rozmnožování ponecháváme tento taxon v rámci atlasu samostatně. Rozšíření obou těchto entit se v České republice překrývá a co do počtu údajů jsou čísla vyrovnaná. Zajímavostí je občasný výskyt M. alpinus na pískovcových skalách Kokořínska a Adršpašsko-teplických skal. Pravděpodobně bude růst i v dalších pískovcových skalních městech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Tephromelataceae MycoblastusČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 45, z toho ověřených 44. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024