Ochrolechia bahusiensis H. Magn.

blednice

Lišejník ze skupiny O. androgyna agg., který vytváří poměrně tenkou stélku s drobnými bradavičkami, a především produkuje mastné látky ze skupiny murolové kyseliny. Ty však mohou být přítomné jen v nízké koncentraci, takže jejich detekce pomocí TLC občas bývá problematická. Tento taxon byl dříve pojednáván také pod označením Ochrolechia androgyna C (Tønsberg 1992).

Roste převážně na borce listnatých dřevin (často na buku), vzácně na jehličnanech či dřevě v lesních i nelesních ekosystémech středních a vyšších poloh. V Evropě je relativně častým lišejníkem ve střední a severní části kontinentu (Kukwa 2011). Rozšíření v ČR není zatím podrobně zmapované. Zřejmě se jedná o roztroušený druh s těžištěm výskytu v podhorských a horských oblastech.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2011): The lichen genus Ochrolechia in Europe. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae OchrolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024