Ochrolechia mahluensis Räsänen

blednice

Nejvzácnější zástupce skupiny O. androgyna agg., vyznačující se zpravidla tenkou stélkou a gyroforovou kyselinou jakožto hlavním sekundárním metabolitem. V minulosti byl označován např. jako „druh“ O. androgyna A (Tønsberg 1992). K určení tohoto lišejníku je nezbytné TLC. Podobné druhy O. androgyna a O. bahusiensis obsahují navíc další lišejníkové látky, které však při nízkých koncentracích nebo kontaminacích extraktů substrátem nemusí být vždy lehké odhalit. Zaměnitelný může být rovněž za epifyticky se vyskytující sorediozní morfotypy druhu O. frigida (Tønsberg 1992).

Tento boreálně-montánní lišejník preferuje kyselou borku jehličnanů a bříz v horských lesích. Vzácně přechází i na jiné listnáče a dřevo. Těžištěm jeho rozšíření je severní Evropa, ve střední části kontinentu je vzácný (Kukwa 2011). Z našeho území byl spolehlivě doložen ze Šumavy, kde se vyskytuje především v přirozených horských smrčinách.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2011): The lichen genus Ochrolechia in Europe. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae OchrolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024